สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๙)

"ดอกบานชื่น ยืนก้าน ตระการเด่น

เฟืองฟ้าเห็น เป็นชมพู ดูสดใส

ลีลาวดี สีขาวนวล รัญจวนใจ

คูนก็ให้ ดอกเหลือง ช่อเรืองรอง

เข็มชมพู ดูงาม ยามเพ่งพิศ

ตะแบกติด ดอกม่วง เป็นพวงผอง

ตะเบนเหลือง เรืองรู้ อยู่ข้างคลอง

บัวสายมอง ครองดอก ออกชมพู"

Morning Exercise 31/7/57

สวนป่าสำนักงาน ก.พ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)