สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๖)

"ลมลูบไล้ ไหวรื่น เย็นชื่นอก

ฝูงวิหค ผกผิน บินถลา

มัจฉาแหวก แทรกข้าง ปทุมมา

เสี้ยนแซมหญ้า คลาเคล้า เฝ้าพสุธา

เมฆเคลื่อนคล้อย ลอยฟ้า มาแต่งแต้ม

พุทราแซม แกมเบียด เสียดฉำฉา

สุริยา จ้าจรัส จัดตรึงตรา

ตบชวา คราเคลื่อน เกลื่อนนที"

Morning Exercise หนองหลวง

29/7/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)