สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐)

"สุรีย์แสง แจ้งกระจ่าง สว่างฟ้า

ตื่นนิทรา คราศุกร์ สุขสดใส

เมฆคลุมฟ้า ลมพาให้ ไม้แกว่งไกว

สำราญใจ ใสสว่าง ทางสัญจร

สกุณา หากิน ถิ่นยามเช้า

เสียงนกเจ้า ร้องรับ จับตัวหนอน

เอี้ยงโผผิน บินขวักไขว่ ไล่ภมร

กาก็วอน อ้อนดัง ฟังกากา"

Morning Exercise 1/8/57

สวนป่าสำนักงาน ก.พ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)