สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๓)

"ขอเทวา มาประทาน สราญจิต

ขอมิ่งมิตร รักใคร่ ไม่มีสอง

ขอลูกรัก สมหวัง ดังใจปอง

ขอขิมครอง คล้องมั่น ขวัญใจคน

อายุยืน ชื่นชีวา โรคาห่าง

วรรณะสล้าง ผ่องผุด สุทธิผล

สุขสมหวัง พลังพุทธา มาช่วยดล

พละล้น พ้นคณา ปัญญาดี"

Happy Birthday น้องขิม

ลูกสาวสุดที่รัก

3/8/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)