สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๗)

"พระผู้เป็น หลักชัย ไทยทั้งหล้า

พระผู้เป็น บิดา ที่กล้าหาญ

พระผู้เป็น กษัตริย์นำ ชำนาญการ

พระผู้เป็น ตำนาน สร้างสุขไทย

พระทรงมี ปรีชา สามารถล้ำ

พระทรงธรรม นำทาง สว่างใส

พระทรงเป็น ศูนย์รวม ร่วมจิตใจ

ขอเทอดไท้ พระองค์ ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

5 ธันวาคม 2557

สสจ.เพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)