สัปดาห์ที่ 5 (2/12/2557) "หนาวจัง..."

# สวัสดีเขช้าวันอังคาร มาโรงเรียนแต่เช้า กับอากาศที่หนาวเย็นจับใจ


# วันนี้มาเช้ากว่าปกติ ได้มีโอกาสมาตรวจเวรหมู่สีประจำสีเขียวที่ได้รับผิดชอบ ที่ลานกิจกรรมข้าง ๆ กับสนามฟุตบอล นักเรียนชายเล่นฟุตบอลกลางแสงแดดอุ่น ๆ เพื่อคลายความหนาว ยอดหญ้าของสนามฟุตบอลเต็มได้ด้วยน้ำค้าง


# ตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูเวรประจำวันได้พูดเรื่องการใส่เสื้อกันหนาวมาโรงเรียนของนักเรียน เพราะตอนนี้อากาศหนาวแล้ว แต่นักเรียนบางคนยังไม่สวมเสื้อกันหนาวมา เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ร่างกายต้องการความอบอุ่น


# วันนี้ตอนเช้าไม่มีคาบสอน จึงใช้เวลาในการสร้างเครื่องมืองานวิจัยที่จะทำในเทอมนี้ โดยจะใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเป็นเครื่องมือวิจัย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน


# ตอนบ่ายมีสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 เรื่อง การใช้เครื่องมือช่างในการทำงาน โดยอธิบายและให้นักเรียนบันทึกเนื้อหาสำคัญ และให้ทำใบงาน นักเรียนวันนี้ต้องใจเรียน ขาดเรียน 1 และส่งงานตามกำหนดได้ครับทุกคนครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)