กาพย์แก้วกวีกานต์ (๓)

"หลายคนหลายความคิด

หลายชีวิตมาต่างกัน

หลายคนหลายความฝัน

มาผูกพันมาผูกใจ

เริ่มแรกอาจวางท่า

วันต่อมาเริ่มชิดใกล้

ได้เรียนอบรมไป

หล่อหลอมใจผูกสัมพันธ์

แตกต่างใช่แตกแยก

ใช่ผิดแปลกใช่แตกกัน

หัวใจใฝ่สัมพันธ์

พวกเรานั้นตระหนักดี

ถ้อยทีถ้อยอาศัย

ร้อยดวงใจใสวจี

ทุกสิ่งประดามี

ทุกวิธีระดมมา

ทำงานไม่ซีเรียส

ไม่ขึ้งเครียดสุขหรรษา

ทำงานเป็นเวลา

มาเฮฮาครารวมกัน

งานกลุ่มมารุมร่วม

พวกเรารวมมาครบครัน

ติดขัดจัดแบ่งปัน

เจอทางตันพลันพ้นไป

เป้าหมายรู้กันดี

โชห่วยนี้มีกำไร

ทางแก้ไตร่ตรองไว้

คิดจนได้ทางเลือกมี

ปัญหามีไว้แก้

คอยเหลียวแลหาวิธี

กลุ้มไปทำไมมี

พวกเรานี้มีปัญญา

ความคิดมาลงขัน

ช่วยแบ่งปันจำนรรจา

เล็กน้อยค่อยรวมมา

รวมวิชาประสบการณ์

หลากหลายคืองดงาม

บ่อเกิดความสุขสำราญ

สิบสี่บริหาร

บูรณาการเข้าด้วยกัน

แตกต่างอย่างลงตัว

ไม่มีมั่วพัลวัน

สร้างสรรค์ดุจสร้างฝัน

เป็นเพื่อนกันด้วยใจจริง

หนักนิดก็ไม่ถือ

เผลอพลั้งมือช่วยติติง

ช่วยกันทั้งชายหญิง

ช่วยกันจริงทั้งหญิงชาย

เวลาผ่านเร็วรี่

สัมพันธ์นี้มิเสื่อมคลาย

มิตรแท้สื่อความหมาย

มิเดียวดายมิหมองมัว

ห่างกันใช่เหินห่าง

เพียงแค่ทางพลางสลัว

เส้นทางห่างไกลตัว

แต่อย่ากลัวใจมิไกล

กลุ่มห้ารุ่นแปดศูนย์

สัมพันธ์พูลเพิ่มเรื่อยไป

ซาบซึ้งตรึงฤทัย

ดำรงไว้นิรันดร"

สำหรับเพื่อนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. กพ.)

รุ่นที่ 80 กลุ่ม 5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บทกวีไพเราะมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่แบ่งปัน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้พยายามฝึกเขียนต่อไปครับ