กาพย์แก้วกวีกานต์ (๒)

"ถักถ้อยจะร้อยเรียง

วรเพียงวจีตรอง

สุขกายมิหม่นหมอง

พลวัฒน์สะบัดจร

ร้อยรักนิราศทุกข์

วจีสุขสโมสร

บันดาลสถาพร

บริสุทธิ์มิเสื่อมคลาย"

Morning Exercise 15/8/57

ทวารวดีรีสอร์ท ปราจีนบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)