กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์


กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ทราบว่าเครือข่ายรองอธิการบดีด้านพัฒนานิสิตนักศึกษาภาคเหนือ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้ (KM Workshop)ในหัวข้อ "ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา" ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ย. 2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ ดิฉันในฐานะผู้วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผลการวิจัยเรื่องการรับรู้และความคิดเห็นนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2549 ขอนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จระดับหนึ่งของกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  ดังตารางล่างนี้

ร้อยละการรับรู้รายข้อและระดับความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้บริหารอาจารย์ต่อรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ปีการศึกษา 2549 

รูปแบบกิจกรรม

การรับรู้(%) ค่าเฉลี่ย  S.D ระดับความคิดเห็น
1.การแนะนำให้รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ 99.8 4.19 .73 มาก
2.การสอนร้องเพลงคณะและเพลงมหาวิทยาลัย 99.1 4.28 .83 มาก
3.การให้น้องเปิดใจแสดงความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรม 95.1 3.84 1.24 มาก
4.การจัดกีฬาน้องใหม่ 93.9 3.96 1.27 มาก
5.การแนะนำสถานที่ต่าง ๆในมหาวิทยาลัย 93.9 3.49 1.21 ปานกลาง
6.การจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่นการบายศรีสู่ขวัญ 92.6 3.91 1.35 มาก
7.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่นปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ฯลฯ 87.5 3.55 1.58 ปานกลาง
8.การจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อให้ความรู้ เช่นการสอนเสริมวิชาเรียน 81.2 3.27 1.76 ปานกลาง
9.การจัดงานปลอบขวัญน้องใหม่ 79.8 3.25 1.83 ปานกลาง
10.การใช้สีทาใบหน้า เสื้อผ้า และร่างกาย 73.8 2.39 1.70 ปานกลาง
11. การวิ่งเป็นหมู่คณะ 72.7 2.51 1.73 น้อย
12.การลอดซุ้มวิบากในรูปแบบต่าง ๆ 66.2 2.18 1.77 น้อย
13.การนำป้ายต่าง ๆ แขวนคอ 63.0 2.22 1.88 น้อย
14.การให้รับประทานหรือดื่มของแปลก ๆ 48.9 1.42 1.70 น้อย
15.การใช้วิธีการลงโทษทางสังคมกับน้องใหม่ 44.6 1.55 1.87 น้อย
16.การให้ไหว้ศาลพระภูมิ 41.5 1.57 1.99 น้อย
17.การว๊ากหรือข่มขู่บังคับด้วยคำไม่สุภาพ 37.9 1.08 1.57 น้อย
18.การลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างไม่มีเหตุผล 31.9 .94 1.54 น้อย
19.การจัดกิจกรรมในที่มืด มีการปิดประตูหน้าต่าง 30.1 .99 1.68 น้อย
20.การบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยน้องไม่สมัครใจ 27.3 .82 1.49 น้อย
21.การให้กระทำสิ่งที่ส่อในทางลามกอนาจาร 18.4 .60 1.39 น้อย
22.การให้ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา 17.7 .61 1.44 น้อย

 

หมายเลขบันทึก: 58153เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2006 12:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 17:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี