การพัฒนา

  ติดต่อ

  เทคนิค  

 การพัฒนาทักษะกระบวนการ

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบจับคู่  จากประสบการณ์ในการสอนรายวิชาฟิสิกส์  ที่เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิด คำนวณ โดยการนำหลักการวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย  เวลาเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนผลที่ตามมาคือนักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ และการเรียนการสอนเดิมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลทำให้นักเรียนมีผลการเรียนอ่อน เรียนไม่ทันเพื่อน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจากในกรณีที่เรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลนั้นนักเรียนเก่งกว่าจะไม่ค่อยช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนกว่า ผู้สอนจึงได้เปลี่ยนวิธีการสอนจากกลุ่มเป็นการจับคู่แทนเพื่อให้คนที่เก่งกว่าได้ช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟิสิกส์

หมายเลขบันทึก: 58152, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:17:40+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #จับคู่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)