ระเบียบวินัยนั้นสำคัญ (2/12/57)

เช้าวันอากาศหนาวเย็นวันนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการปรับการเข้าแถวใหม่จากครูฝ่ายพัฒนาวินัย เพราะ การเข้าแถวของนักเรียนตั้งแต่เปิดเทอมมานี้ ไม่ค่อยเป็นระเบียนมากนัก นักเรียนจะเข้าแถวโดยยืนติด ๆ กัน และเมื่อถึงเวลาขยายแถวเพื่อออกกำลังกายเต้นแอโรบิก จะมีนักเรียนส่วนใหญ่เลยทีจะไม่ปฏิบัติ

ดังนั้น วันนี้ครูฝ่ายพัฒนาวินัยของแต่ละระดับชั้นจึงคุมเข้ม และทำการอบรมเรื่องระเบียบวินัย ให้กับนักเรียน............. พร้อมทั้งมีการตรวจทรงผมนักเรียนชายชั้น ม.4 ทุกคน ใครที่ผมยาวเกินไป ครูฝ่ายพัฒนาวินัยตัดทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าระเบียบเรื่องทรงผม เป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องทราบ และต้องปฏิบัติตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)