งานราชภัฏวิชาการนวทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1/12/57)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานราชภัฏวิชาการนวทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยและจุดเด่นของหลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดกิจกรรมงานราชภัฏวิชาการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยและจุดเด่นของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไปในอนาคตได้

ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแข่งขัน เกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล การประชุม สัมมนา และการเสวนาวิชาการ การประกวดแข่งขันร้องเพลงและวงดนตรี การประกวดคัดลายมือภาษาเกาหลี นิทรรศการวิชาการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา การเสวนาเหลียวหลังแลหน้านวทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/การปฏิรูปประเทศไทย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ และในวันสุดท้ายของการจัดงานจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราชด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาแสดงและสอนการสานครับ