ตอนนี้คุณเป็นนักเรียนระดับปริญญาตรี และนี่เป็นงานเขียนของคุณ ตอนที่ 4

ขั้นตอนการเขียน (โปรดดูขั้นตอนนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงตอนใด ให้ดูที่ตาราง)

1. การสร้างความคิด (generate ideas), การเข้าใจความคิดของคนอื่น, การเก็บรวบรวมข้อมูล, การจดโน้ตย่อ, การเขียนอย่างอิสระ (freewriting), การถกเถียงอย่างเปิดเผย (brainstroming), การทบทวนความคิด (looping) เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนก่อนเขียน (prewriting)

2. การจัดวาง (orgamizing) และการเน้นไปที่ความคิดต่างๆ, การทำผังมโนทัศน์ (mind mapping), การร่วมกลุ่ม (clustering), การลิสต์รายการ (listing), การวางโครง (outline) เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน (planning)

3. การเขียนดราฟเบื้องต้นในเรื่องที่กำลังจะเขียน โดยเน้นไปที่การพัฒนาการเขียน, การจัดวางโครง และพยายามต่อเติมความคิด เป็นส่วนหนึ่งของการดราฟ (drafting)

4. ปล่อยงานเขียนไว้ก่อน และกลับมาดูงานเขียนใหม่ เมื่อเวลาเหมาะสม

5. ให้เพื่อนหรืออาจารย์ช่วยตรวจสอบเพื่อหาการวิจารณ์

6. การทบทวน เมื่อทบทวนเสร็จ จะมีทางเลือกให้ทำ 2 อย่าง นั่นคือ 1. หางานวิจัยเข้าไปเสริม หรือ การสร้างความคิดใหม่ และ 2. ทำการแก้ไข และการอ่านทบทวนอีกครั้ง ในขั้นนี้ ควรเน้นไปที่ลักษณะของรูปเล่ม


เขียนให้ลูกศิษย์ปีที่ 1 อ่าน (ปีแก่ๆ หรือไม่เคยเรียนก็ได้ใช้เหมือนกัน)

หนังสืออ้างอิง

The Geek Anthopology. SO YOU'RE AN UNDERGRADUATE STUDENT AND IT'S YOUR FIRST PAPER. http://thegeekanthropologist.com/2014/09/01/so-youre-an-undergraduate-student-and-its-your-first-paper/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (0)