สังเกตุว่ามันทำได้ด้วยแฮะ 

ตอนขึ้นหน้าจอ login ให้กด ctrl + alt + F2