ชีวิตที่พอเพียง : ๒๒๙๖. ตามเสด็จปราจีนบุรี : ๑. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์


หลังจากทำงาน ๓ วัน (๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) คณะกรรมการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และคู่สมรส ได้รับพระราชทานพาเที่ยว ๓ วัน (๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) ปีนี้ไปภาคตะวันออก ๓ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี สระแก้ว และ ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันสบายๆ เรานั่งรถบัสที่กองทัพบกจัดถวาย ออกจากโรงแรมโอเรียนเตล เวลา ๑๐ น. ขึ้นทางด่วนไปลงรังสิต ไปออกนครนายก และต่อไปปราจีนบุรี ตรงไปยังจุดแรกที่จะเยี่ยมชม โดยที่ในช่วงเช้า สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงไปสอนที่โรงเรียนนายร้อย และเสด็จตามไปในตอนบ่าย

จุดแรกที่แวะเยี่ยมชมคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และกิจกรรมแรกที่ทำคือรับบริการนวด แผนไทย สมาชิกที่ร่วมเดินทางส่วนใหญ่นวดเท้า แต่ผมโชคดีมีห้องนวดตัวเหลือเป็นห้องสุดท้าย จึงได้ใช้บริการนวดอยู่ประมาณ ครึ่งชั่วโมง โดยหมอนวดบอกว่า เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย ซึ่งก็ผ่อนคลายจริงๆ สถานที่ที่เราได้รับ บริการนวดคือ อาคารเดย์สปา ซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ได้ ๒ เดือน สร้างให้เข้ากันกับอาคารเก่าที่อายุกว่าร้อยปี จึงเป็นอาคารเพดานสูง โล่งสบาย แอร์เย็นเฉียบ

ราวๆ ๑๓.๓๐ น. เราก็เตรียมไปที่อาคารเก่าอันสวยงาม คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ที่เวลานี้ใช้เป็น ศูนย์การแพทย์แผนไทย ไปที่ห้องประชุม ซึ่งอยู่ที่ชั้นสอง เพื่อรอรับเสด็จ และเมื่อเสด็จก็มีการบรรยายสรุป กิจการของโรงพยาบาล และของศูนย์การแพทย์แผนไทย ที่เริ่มในปี พ.ศ.๒๕๒๖ โดยบุคคลสำคัญที่ทำงาน วิชาการและงานพัฒนาคือเภสัชกร สุภาภรณ์ ปิติพร ซึ่งเวลานี้เป็นหัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

พัฒนาการของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือเริ่มจากครีมพญายอ สำหรับรักษาเริม โดยมีการวิจัยผลและตรวจสอบผลข้างเคียงอย่างเป็นระบบ ผลิตภัณฑ์ตัวที่สองคือ น้ำยาสะกัดจากเปลือกมังคุด สำหรับใช้แทนน้ำยาฆ่าเชื้อของฝรั่งชื่อ เบตาดีน ตอนเข้าห้องน้ำ ผมได้ใช้สบู่เหลวที่มีน้ำยาจากเปลือกมังคุดด้วย

กิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ มีลักษณะใช้ R&D เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมมือกับศูนย์ นาโนเทค ผลิตครีมพริกอภัยภูเบศร์ เซรั่มน้ำมันรำข้าว แก้ผมร่วง เป็นต้น กิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้ทำรายได้ ให้แก่โรงพยาบาลปีละ ๓๐๐ ล้านบาท

ผมถาม ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ. ศูนย์นาโนเทค ว่าใช้เทคโนโลยีนาโนในการผลิตครีมพริกอย่างไร ได้ความว่า ใช้สารจำพวกไขมันมาหุ้มอณูของสารแค็ปไซซินในพริก เพื่อให้เมื่อไขมันถูกความร้อนของร่างกาย ก็ค่อยๆ ละลาย ปล่อยสารแค็ปไซซินออกมา ทำให้เมื่อทาครีมไม่ร้อนมากเกินไป หากใช้ครีมแค็ปไซซินล้วนๆ จะร้อนมาก ทนไม่ไหว

จบการบรรยายสรุป เสด็จไปชมนิทรรศการ ซึ่งแต่ละนิทรรศการน่าตื่นตาตื่นใจทั้งสิ้น ได้แก่การแสดง ท่านวด การอบตัวด้วยสมุนไพรผสมราดน้ำต้มสมุนไพร การพอกสมุนไพรอบด้วยใบตอง การอบสมุนไพร และใช้ความร้อนจากการจุดแอลกอฮอล์ การประคบหน้าท้องเพื่อให้มดลูกเข้าอู่ สำหรับหญิงคลอดบุตร การจารใบลาน การสัก เครื่องบดยาของหมอพลอย (หมื่นชำนาญแพทยา พลอย แพทยานนท์) คุณตาของ นพ. ไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ และปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เด่นด้านบูรณาการการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์แผนไทย เข้าด้วยกัน และยกระดับคุณค่าของยาไทยด้วยความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มีการผลิตแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีบ้านดงบัง ปลูกสมุนไพรอินทรีย์ ได้มาตรฐานสากล เป็นที่เดียวในประเทศไทย มีสวนสมุนไพรอยู่ข้างโรงพยาบาล จึงทำให้ที่นี่กลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผมชื่นชม ภก. สุภาภรณ์ ปิติพร ที่ไม่แสดงตัวว่าตนคือบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้เลย ผมจึงถือว่าบันทึกนี้ เป็นการยกย่อง ภก. สุภาภรณ์ ปิติพร เป็นคนดีวันละคน ด้วย
ภายใน อภัยภูเบศร์ เดย์ สปา


ห้องนวดของผม


ห้องนวดเท้า


ท่านวด


พอกและราดน้ำสมุนไพร


พอกสมุนไพรห่อด้วยใบตอง


อบท้องด้วยสมุนไพรให้ความร้อนด้วยไฟแอลกอฮอล์


จับดูที่สมุนไพร เพียงอุ่นๆ เท่านั้น


ประคบมดลูกหญิงคลอดบุตร


บริษัทยาบุณยะรัตเวชเลิกกิจการและมอบสิ่งของให้พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์


สักน้ำมัน


จารใบลาน.


สมบัติหมอพลอย


หลานหมอพลอย

วิจารณ์ พานิช

๑๑ ต.ค. ๕๗
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)