ภาษาไทย ความภูมิใจของคนในชาติ


ภาษาไทย ความภูมิใจของคนในชาติ

หากจะกล่าวถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติ คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมประจำชาติ ที่แต่ละชาติต่างรัก และหวงแหนความเป็นชาติของตนเองมิให้ใครดูถูกดูหมิ่นหรือทำลาย ภาษาและวัฒนธรรมอันถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติตน

ชาติไทยก็เช่นเดียวกัน เรามีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ที่ต่างชาติต่างให้การยอมรับในวัฒนธรรมไทยของเราเป็นอย่างมาก อีกทั้งภาษาที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นในสมัยสุโขทัย โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ท่านได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยมีภาษาและอักษรเป็นของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีภาษาประจำชาติและการมีเอกราชที่ชาติไทยไม่เคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของชาติใด ไทยเราเป็นชาติที่มีเอกราชและมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติตะวันตก

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านาน นับเป็นภูมิปัญญาของชาติที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ การใช้ทักษะทางภาษาในการพูด การดู การอ่าน จากบุคคล จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมรอบตัว จะทำให้ช่วยพัฒนาสติปัญญา กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การวิจารณ์ จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ ในปัจจุบันสังคมไทยได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายทั้งปัญหาด้านศีลธรรม ปัญหาการศึกษา และปัญหาสังคม ภาษาไทยกำลังอ่อนแอลงจนถึงขั้นระดับเป็นปัญหา จำเป็น ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้

ภาษาเป็นศักดิ์ศรีของชาติไทยเป็นสิ่งแสดงความรุ่งเรืองของชนชาติไทย และวัฒนธรรมไทยอย่างยิ่งยง และยาวนาน ภาษามีชีวิต มีความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งวิวัฒนาการภาษาไทย ยังได้บ่งบอกถึงลักษณะของชีวิต และสังคมไทยในทุกถิ่นฐาน ดังนั้น ภาษาไทยจึงนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย พวกเราในฐานะที่เป็นคนไทย จึงควรเห็นคุณค่า ควรร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป

ภาษาไทยเอกลักษณ์ความเป็นชาติได้ประกาศให้โลกรู้ความยิ่งใหญ่

ว่าภาษาแห่งชาติภาษาไทยความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครในโลกา

ความเป็นชาติ ความเป็นไทย ความรู้สึก จะปลุกจิตสำนึกทุกแหล่งหล้า

วัฒนธรรม ภาษาไทย เนิ่นนานมาจะคงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย

บทความโดย: นางสาวภครมน รัตนกรานต์ อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่

###

หมายเลขบันทึก: 581261เขียนเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2014 04:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2014 04:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี