​บันทึกที่ 1 ตารางสอนของครูฝึกสอน (27/10/57)

ตารางสอนของครูฝึกสอน

ในการฝึกสอนที่โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์) ดิฉันได้รับตารางสอน ที่ได้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ รวมแล้วดิฉันได้สอน 8 ชั่วโมงต่ออาทิตย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)