berm1

ได้เรียนรู้การเป็นกระบวนกร ผ่านกิจกรรม 2 กิจกรรม

1 เกมปิดจุดอ่อน ทำให้เห็นการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกไหวพริบ การสังเกต

2 เกมหอคอย ได้เรียนรู้การวางแผน การออกแบบการทำงาน พื้นฐานทางโครงสร้างทางกายภาพ ฐานที่แข็งแรงย่อมมีความสำคัญทีสามารถต่อยอดสู่สำเร็จ ซึ่งไม่แตกต่างจากฐานทางความคิดและการวางแผนด้วย

ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คฑาวุธความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ
.... กระบวนกร คือ นักออกแบบการเรียนรู้
....

https://www.gotoknow.org/posts/579659

เอามาฝาก

เขียนเมื่อ 

ตามมาติดตามกระบวนการผ่านบันทึก

ดีใจที่ได้อ่าน

มาเขียนอีกนะครับ

เอามาฝาก

http://www.gotoknow.org/posts/581009

เขียนเมื่อ 

https://www.gotoknow.org/posts/579214

เอามาฝากเพิ่มเพติม ครับ