Facilitator Skill Practice

"เกมเสริมทักษะวิทยากรกระบวนการเช้านี้ ... เราได้เรียนรู้อะไร"

เช้านี้ (09:00 - 10:00 น.) ดร.ขจิต ฝอยทอง หนึ่งในโค้ชกระบวนกรของพวกเรา (คู่กับอาจารย์พนัส ได้ให้ทีมรากแก้วซึ่งประกอบด้วย เก้า คาวี กล้วย เบิม เงิน จ๋อง เล่นเกม 2 เกม ได้แก่ เกมปิดจุดอ่อน และเกมหอคอย (วิธีการเล่น สามารถค้นหาได้ใน google) ... คำถามสำคัญเกิดขึ้นว่า เราได้เรียนรู้อะไร?

(1) เกมปิดจุดอ่อน

- ความสามัคคี

- ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

- การวางแผนและคิดวิเคราะห์

(2) เกมหอคอย

- การวางแผนและคิดวิเคราะห์

- ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

- ความสามัคคี

- การทำงานภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด / ภาวะกดดัน

- การบริหารจัดการ

- พื้นฐาน / ฐานราก เป็นสิ่งสำคัญ ชีวิตจึงต้องก่อร่างสร้างฐานให้มั่นคง แล้วจึงเติบโตได้อย่างมั่นใจ


บันทึก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุม 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รากแก้วความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

พื้นฐาน / ฐานราก เป็นสิ่งสำคัญ ชีวิตจึงต้องก่อร่างสร้างฐานให้มั่นคงจึงจะเติบโตได้อย่างมั่นคง

...

เยี่ยมครับ กับบทสรุปนี้
รากฐาน - คือ รากแก้ว ครับ

เขียนเมื่อ 

https://www.gotoknow.org/posts/579659

เอามาฝาก

ขอบคุณครับ พี่พนัส
ได้เรียนรู้เยอะมากครับ

เขียนเมื่อ 

https://www.gotoknow.org/posts/579214

เอามาฝากเพิ่มเพติม ครับ