21/11/57 ประชุมเข้าค่ายลูกเสือ

วันนี้ตอนบ่ายทางโรงเรียนได้ประชุมครูการเข้าค่ายลูกเสือ พูดคุยกันถึงเรื่องค่าใช่จ่ายต่อหัวและการเดินทาง การเช่ารถ ต่างๆนาๆ พอครูประชุมเสร็จก็เรียกนักเรียนมารวมตัวกันที่ อาคารเอนกประสงค์ เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ ก็จะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูก็พูดถึงว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะมีการเข้าค่ายลูกเสือตั้งแต่วันที่ 26 - 28 ให้นักเรียนเตรียมตัว แต่ฉันไม่ได้ไปเข้าค่ายกับนักเรียนเลยสักชั้น รู้สึกเสียใจอยู่บ้าง เพราะฉันต้องสอนชั้นที่นักเรียนเหลือคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นั่งเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)