วันแรกที่ได้พบนักเรียนชั้น ม.3 (14/11/2557)

วันแรกที่ได้พบนักเรียนชั้น ม.3

ช่วงเช้าวันนี้ก็ได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็จะชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนฟังและบอกถึงเนื้อหาที่จะต้องเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้ว่าจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร ในช่วงบ่ายก็จะช่วยการจัดห้องประชุมเพื่อที่จะประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)