เช้าวันอังคาร | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันอังคารที่ 18 มีการเข้าแถวเหมือนทุกวัน แต่ทุกวันอังคารจะเป็นการเข้าแถวเคารพธงชาติในห้องประชุมบาบาร่า แมคคินลีย์

ซึ่งวันนี้ก็มีการเข้าแถวปกติเมื่อร้องเพลงชาติเสร็จแล้ว ก็จะมีการทำกิจกรรมนมัสการสรรเสริญพระเจ้า

แล้วต่อด้วยการให้โอวาสจากผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย

แล้วเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว นักเรียนก็จะแยกย้ายกับกลับห้องเรียน อย่างเป็นระเบียบ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)