งานในหน้าที่ (11/11/2557)

งานในหน้าที่

วันนี้ค่อยภาษาอังกฤษ English Day Camp ก็ยังคงดำเนินต่อไปช่วงเช้าก็จะมีการจัดกิจกรรมที่ห้องประชนุมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนที่จะแยกย้ายการเข้าเรียนในแต่ละห้อง ดูเหมือนนักเรียนจะเริ่มคุ้นเคยกับฝรั่งมากขึ้นกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นต่างจากวันแรก ส่วนผมก็ได้ทำหน้าที่เป็นตากล้องเก็บภาพกิจกรรมวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ ทาสีสนาม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)