ประชุมคณะครูบุคลากรสถานศึกษา (12/11/2557)

ประชุมคณะครูบุคลากรสถานศึกษา

วันนี้ช่วงเช้า เวลา 09:00 น. ก็ได้มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะชี้แจงพูดคุยกันในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องทำข้อตกลงและวางแผนร่วมกัน

ช่วงบ่ายก็ได้ทำการแกะเครื่องคอมพิวเตอร์และทำการพ่นสีคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อที่จะมอบให้กับครูในห้องเรียนที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)