วันแรกที่ได้พบนักเรียนชั้น ม.3 (13/11/2557)

วันแรกที่ได้พบนักเรียนชั้น ม.3

วันนี้ช่วงเช้าก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับครูที่มาจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp ส่วนช่วงบ่ายก็มีการเข้าเรียนตามปกติ บ่ายนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้พบปะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนในห้องนี้ค่อนข้างเยอะกว่าห้องเรียนอื่น ๆ วันนี้ก็ได้สอนเรื่อง การตัดต่อวิดีโอ ให้นักเรียนทำความรู้จักกับโปรแกรมที่จะนำมาตัดต่อวิดีโอ หลังสอนเสร็จก็ได้มีการรวมประชุมยุวชนทหาร เพื่อที่จะชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่จะไปเข้าค่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)