ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาเยาวชน

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


หนังสือ "คู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน"


ตัวอย่างความสำเร็จของค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี และ อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์


ประมวลเนื้อหาความรู้ เครื่องมือ และทักษะต่างๆ สำหรับ "การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม"


"การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม" จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้ด้วยปัญญา 3 ฐาน ได้แก่ ฐานสมอง ฐานใจ และฐานมืออย่างสมดุล ระหว่างผู้เรียนรู้กับผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หรือเรียกว่า"กระบวนกร" โดยใช้ระยะเวลา 10 วันอย่างต่อเนื่องในการร่วมเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะนำไปสู่การมองเห็นคุณค่าภายในตน โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ทรัพย์ อำนาจและสถานะ แต่มุ่งบ่มเพาะอริยทรัพย์ภายในให้งอกงาม


ดาวน์โหลด คลิก https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=842#publishing/842/9917

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับ... มีประโยชน์มากๆ แน่ครับ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

มีประโยชน์มากๆ

ขอแชร์ต่อนะครับ

ทั้งเนื้อหาและรูปธรรมของการขับเคลื่อน...น่าชื่นชมมากๆค่ะ