เยี่มศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ได้ร่วมกับคณะเดินทางไปเยี่ยมและร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะ ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Specialความเห็น (0)