จัดบอร์ดหน้าห้องคอมพิวเตอร์........วันพ่อแล้ว>>>>17/11/57

ใกล้วันพ่อเข้ามาแล้วเห็นบอร์ดดูโล่ง ๆ เลยจัดการจัดตกแต่งบอร์วันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องของพ่อหลวงของเรา หน้าที่หลักของฉันก็คือการทำดอก และจัดออกแบบบอรด์ด้วยตนเอง ภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปอีก 1 วัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)