12/11/57 เรียนทางโทรทัศน์

โรงเรียนฉันเป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนไม่ถึง 100 คน ถือว่านักเรียนน้อยจึงมีการเรียนการสอนผ่านทางโทรทัศน์หรือสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนนี้คือโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนที่ได้เรียนกับโทรทัศน์คือนักเรียนปลายทาง ครูที่โรงเรียนนี้บอกกับฉันว่าให้เอาโทรทัศน์เป็นหลักแต่นักเรียนจะไม่ค่อยตั้งใจฟังเท่าไหร่ เพราะไม่สามารถคุยหรือถามได้เลยจึงยากที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจ วันนี้ฉันลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โทรทัศน์ เด็กนักเรียนไม่ตังใจเรียน ไม่ฟัง ฉันจึงตัดสินใจปิด และสอนตามแบบฉบับของฉัน นักเรียนได้ทำกิจกรรมได้ตอบคำถาม เด็กนักเรียนบอกฉันว่าครูสอนสนุก สอนแบบเล่นเกมส์แบบนี้อีกนะ ความรู้สึกฉันดีใจมากที่เด็กนักเรียนพูดแบบนี้ ฉันจะได้รู้ด้วยว่านักเรียนชอบแบบไหน ฉันจะได้เตรียมการเรียนการสอนมาให้นักเรียนเวลาเรียนแล้วมีความสุขและได้ความรู้ไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)