คำมณี."เพราะฉันคิดฉันจึงเป็นอยู่"..

I Believe that Everything Inevitably
Has Creations on It. ...ฉันมีความเชื่อว่าสรรพสิ่งที่เป็นอยู่ล้วนมีพลังสร้างสรรค์ซ่อนเร้นอยู่ ทั้งสิ้น หน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์
ก็ควรจะค้นหาพลังสร้างสรรค์นั้นจากสถานการณ์รอบข้างที่เป็นอยู่
ออกมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ให้ได้นะคะ ถ้าเราได้เรียนรู้วิธีหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของตัวเองได้ มันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะมองเห็นความสวยงามตามธรรมชาติของชีวิตได้นะคะ แม้สถานการณ์นั้นจะเลวร้ายอย่างไรก็ตามทีในเมื่อสรรพสิ่งล้วนสมบรูณ์ด้วยตัว ของมันเองนะคะ...."เพราะฉันคิดฉันจึงเป็นอยู่"...มณีเทวา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาพาเพลิน...ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รู้สึกได้จากภาพ โดยไม่ต้องอ่าน...มีความเชื่อมั่น และเด็ดเดี่ยวนะคะ...