สัปดาห์ที่ 1 (5/พ.ย./57) วันฝนพรำ

วันนี้เป็นวันพุธที่ 5 พฤษศจิกายน วันนี้อากาศมืดครึ้ม และมีฝนตกทั้งวัน จนทำให้กระผมมีเวลามาพิจรณาตัวเองว่าการที่เรามาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนแห่งนี้ ผ่านมาแล้วหนึ่งเทอมเราได้อะไรบ้าง และมาคิดย้อนไปอีกว่า อีกไม่กี่เดือนเราก็จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วเราควรใช้โอกาสนี้ทำให้ดีที่สุดเพราะถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วเราอาจไม่มีโอกาสนี้อีกแล้ว

ดังนั้นกระผมจะพยายามพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนตัวเองใหม่ ให้ดีกว่าเดิม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)