องค์กรแห่งการเรียนรู้


องค์กรแห่งการเรียนรู้

1. ความคาดหวัง

 • Ø เรียนรู้กระบวนการในการจัดการการเรียนการสอนในรูปที่ผู้เรียนผู้เรียนต้อง
 • Ø เรียนรู้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในรูปรูป 20th century
 • Ø เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ที่ตนเองไม่เคยเรียนมาก่อน
 • Ø เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเรื่ององค์กรเก่งการเรียนรู้LO learning organization
 • Ø คาดหวังจะได้นำความรู้ที่เรียนไป ประยุกต์ใช้การสอน

2. ได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้ รู้แล้วติดติดอะไรต่อ

 • Ø องค์กรแห่งการเรียนรู้มาจากความกดดันของ สภาวะแข็งขันทาง เศรษฐกิจ และการแข่งขันสุงในปัจจุบัน จึงการกำหนดให้ บริษัท หรือองค์กรต่างๆ อำนวย ความสะดวกในการเรียนรู้ของสมาชิกอย่างต่อเนื่องและ พัฒนาวัตเองเปลี่ยนแปลงพฤตกรรมของ ตัวเองได้ ให้คนในองค์กรทันสมัยและช่วยให้พวกเขายังคงอยู่ในการแข่งขันของสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจได้
 • องค์กรการเรียนรู้มีห้าคุณสมบัติหลักระบบ ความคิดการ เรียนรู้ส่วนบุคคลรูปแบบจิตวิสัยทัศน์ร่วมกันและทีมงานการเรียนรู้ แนวคิดขององค์กรการเรียนรู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณผ่านการทำงานและการ วิจัยของ ปีเตอร์ Senge และเพื่อนร่วมงานมันส่งเสริมให้องค์กร ที่จะเปลี่ยนไปทางที่เชื่อมต่อระหว่างกันมากขึ้นของความคิด. องค์กรควรจะกลายเป็นเหมือนชุมชนที่พนักงานสามารถรู้สึกมุ่งมั่นที่จะได้. พวกเขาจะทำงานหนักขึ้นสำหรับองค์กรของพวกเขามีความมุ่งมั่นในการทำงาน

Description: http://www.stou.ac.th/study/sumrit/8-56%28500%29/4.2-8-56%28500%29.jpg1.systems Thinking

2.Personal Mastery

3.Mental Models

4.shared vision

5.Team learning

ภาพจาก: http://ririsatria40.wordpress.com/2010/10/02/kuliah-learning-organization-di-mm-ppm/

1.systems Thinking : ระบบการคิด:องค์กรมีเป็นระบบการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ๆ กับองค์กร การวิเคราะห์แก้ปัญหาของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสำเร็จมากขึ้น

2.Personal Mastery:การเรียนรู้ส่วนบุคคล: บุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในองค์กรแห่งการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด มีความมุ่งมั่นในตัวเองและในการทำงาน บุคลากรมีการเจริญเติบโตและมีป้าหมายในการทำงาน

3. Mental Models : องค์กรการเรียนรู้มองหาวิธีการต่างๆ แก่คนในองค์กร ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาองค์กร

4.Shared vision: คนในองค์กรการเรียนรุ้มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน เป้าหมายของตนเองต้อง ตรงกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

5.Team Learning: เรียนรู้เป็นทีม เรียนรู้เป็นทีมเจรจาและพิจารณาผล การยอดรับผู้อึกให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นปัจจัยสำคัญการเรียนรู้เป็นทีม

 • Ø เรียน รู้LO องค์กรเห่งการเรียนรู้มี ความสำคัญต่อสังคมและมนุษย์อย่างไร
 • เนื่องจากความเปลี่ยนเป็นและในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุค ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในองค์กรและ นอกองค์กร ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน กลายเป็นเป็นปัจจัยสำคัญLOต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนชัดเจนและและเป็นเป็น ระบบเพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในในระดับองค์กร
 • Ø องค์กรเห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนของการเรียนรู้การปรุงการกระทำด้วยความรู้ ที่มี อยู่ในตัวสร้างระบบการเรียนรู้ในองค์กร และเผยแพร่ความรู้ความสามารถให้แก่องค์กรเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรต่อๆไป เพื่อรองรับการเปลี่ยนเป็นของ ความต้องการของสังคม สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กร
 • Ø LO ( Learning organization )
 • Ø LO ( Learning Organisation ) องค์กรของการเรียนรู้
 • Ø OL ( Organisational Learning) กระบวนการเรียนรู้ในระดับองค์กร
 • Ø OK ( organisational Knowledge) องด์ความรู้หรือความรู้ที่ที่สำคัญและจำเป็นขององค์กร
หมายเลขบันทึก: 580123เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 05:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 05:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี