ระบบการจัดการศึกษาของประเทศ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์


ชื่อนางอัมพร นามสกุลนันทะเสนาเลขที่ 57D0103122

รหัสวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่น13หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์

……………………………………………………………………………………………………………………

บันทึกอนุทิน เรื่อง ระบบการจัดการศึกษาของประเทศ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชาสิงคโปร์<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ณ หอประชุม 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพื่อเตรี่ยมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เชิญคณะครูและอาจารย์มาแลกเปลี่ยนแนวคิดของการศึกามีกลุ่มประเทศดังนี้ ฟิลิปปินส์ เวียดนามกัมพูชา สิงคโปร์

ประเทศฟิลิปปินส์ประชากรส่วนมากพูดภาษาอังกฤษได้เป็นส่วนมากการศึกษาของคนในประเทศมีการแข่งขันกันสูงมากการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็นดังนี้

นักเรียนเรียนชั้นอนุบาลอายุ5 ปี เรียน 1 ปี ประถมศึกษาปีที่ 1-6เรียน6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น เรียน4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลายเรียน 2ปี

การเรียนอนุบาลไม่สอนภาษาอังกฤษ จะสอนภาษาฟิลิปปินส์และมีหลายภาษาแต่จะใช้แค่ 12ภาษา ชั้นประถมศึกษาเรียน6 ปี เริ่มเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะการพูดจบประถมศึกษาปีที่1 สามารถอ่านได้ ภาษาอังกฤษและฟิลิปปินส์ อนุบาลใช้ภาษาถิ่น การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนจากง่ายไปยากมัธยมปลายจะเรียน2 ปีเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยจบแล้วสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดหรือประกอบอาชีพที่มีความชอบหรือเลือกที่จะเรียนต่อ ถ้าเรียนมหาวิทยาลัยนักศึกษาเลือกเรียน 2 ปี 4 ปี6 ปี

ประเทศเวียดนามการศึกษาของชาวเวียดนามมีดังนี้เริ่มตั้งแต่ อนุบาล จนถึงมัธยมปลาย เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 07.00-11.30 น.นักเรียนต้องตื่นแต่เช้ามาก ตอนบ่ายเรียนตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น. เรียนวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เรียนวันละ 4-5วิชาวิชาละ 45นาทีเทอม 1 เริมเดือนกันยายน ธันวาคมเทอม 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม การปฏิบัติของนักเรียนเวียดนาม ร้องเพลงชาติก่อนเข้าเรียนตอนเช้าวันจันทร์หรือหลังเรียนเสร็จทุกวิชาตอนบ่ายวันจันทร์ การทบทวนเรื่องเรียนในแต่ละอาทิตย์จะทบทวนวันเสาร์และวันอาทิตย์

ประเทศกัมพูชาสมัยก่อนผู้หญิงไม่ได้เรียนหนังสือผู้ชายจะเข้าเรียนที่วัด การศึกษามีดังนี้ อนุบาล 3-5 ปี ประถม 6-11ปีมัธยมต้น 12-14ปีมัธยมปลาย 15-17เรียน4 ระดับ นักเรียนเคารพธงชาติ 07.00 น.และ

17.00 น.

ประเทศสิงคโปร์ จะให้ความสำคัญกับการศึกษามาก การศึกษาเริ่มเรียนอายุ2-3ขวบไม่บังคับ เรียนหรือไม่เรียนก็ได้อายุ 4 ขวบเรียน1 ปี ไม่บังคับ เรียนหรือไม่เรียนก็ได้ อนุบาล 1 เรียน 5ขวบ อนุบาล 2 อนุบาล 2 เรียนอายุ6 ขวบ นักเรียนเลือกเรียนได้ตอนเช้าหรือตอนบ่าย ประถมศึกษาอายุ 7-12 ปี เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุกคนเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาเป็นการสอบที่สำคัญมากสำหรับนักเรียน ตัวอย่างข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาส่วนการสอบภาษาสอบการพูด การอ่าน ให้ครูฟัง

ดูจากรูปภาพและตอบคำถามใช้สอบในระดับประถมส่วนมัธยมเป็นการเขียนอิสระแกรมมา คำศัพท์ภาษาอังกฤษถ้าสอบผ่านเลือกเรียนมัธยม6โรงเรียนในการเรียนในระดับมัธยมมีการแข่งขันที่สูงมากผู้ปกครองต้องซื้อหนังซื้อให้กับลูกของตนแบบฝึกต่างๆ ความสำเร็จทางการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ คือคุณภาพประสิทธิภาพจริงของกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับปรุงโรงเรียนทุกปีพ่อแม่จะเครียดกับลูกของตนเองมากเกี่ยวกับการเรียน

บรรยากาศในการเข้าร่วมรับฟัง

นักศึกษามีความสนใจในการเสนอแนะแนวทางของวิทยากรในแต่ละประเทศได้รับความรู้ดีมากสนุกมีการตอบคำถามและวิทยากรตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนทุกคนในห้องประชุมตั้งใจฟังดีค่ะ

หมายเลขบันทึก: 580054เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 15:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 15:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี