6/11/57 สอนเด็กนักเรียนทำโดมหูกระต่ายและกระทง

วันนี้ทางโรงเรียนมีสอนแค่ช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายให้นักเรียนแต่ละชั้นทำกระทงเพื่อประกวดและนำไปลอย ฉันได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาและได้รับหมอบหมายให้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ4 ทำโคมหูกระต่าย ฉันก็ไปสอนตามคาบปกติ ก็เข้าไปสอนการทำโคมหูกระต่าย บอกก่อนเลยว่าไม่เคยทำมาก่อนก็สอนแบบวิธีทำของฉันเอง คิดเอง ก็สอนเด็กว่าต้องทากาวตรงนี้นำกระดาษแก้วมาติดแล้วตัด แล้วเด็กบางคนไปไม่ทันหรือว่าโคมหูกระต่ายมันสูงไปติดไม่ถึงก็มาให้ฉันทำให้หน่อย ฉันก็ทำให้แต่ไม่หมดอันไหนที่เด็กทำได้ก็จะให้ทำเด็กนักเรียนก็สนุกสนานกันไป พอสอนโคมหูกระต่ายเสร็จก็มาทำกระทงต่อ บอกเลยว่าทำไม่เป็นไม่เคยทำมาก่อน ก็เอาตามที่เคยเก็นมา ก็สอนไปเด็กบางคนทำได้ก็ให้ทำไปตามความคิดของใครของมัน สุดท้ายก็นำมาประกวดเพื่อให้ครูได้ตัดสินและรับรางวัลพรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)