ประเทศไทยการเสียชีวิตจาก โรคเอดส์ และอุบัติเหตุทางถนน

Sir Richard Peto บรรยาย "ประเทศไทยการเสียชีวิตจาก โรคเอดส์ และอุบัติเหตุทางถนน" 6พย.57


Sir Richard Peto เคยได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award for Public Health 2000)

บรรยายที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 6 พย.2557 ในภาพ ประเทศไทยการเสียชีวิตจาก โรคเอดส์ และอุบัติเหตุทางถนน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลา 40 ปี 1970 ถึง 2010 เปรียบเทียบ 25 ประเทศwww.thelancet.com Published online September 19, 2014

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61591-9


http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EPISTATความเห็น (0)