วันที่ 3 วันแห่งการเรียนรู้ (5/11/2557)

ในวันนี้พายุฝนยกพัดกระหน่ำตกอย่างหนักทำให้กิจกรรมในยามเช้าของวันนี้ต้องย้ายไปทำกิจกรรมในห้องประจำของโรงเรียนโดยวันนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอาทิเช่นการทำขบวนกระทงและการเรียนการสอนคาบแรกของเทอมที่ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งย้ายมาเรียนในวันนี้เนื่องจากอีก 2 วันข้างจะมีกิจกรรมทำกระทงและประกวดกระทงของนักเรียน

โดยในเช้าวันนี้ได้มีการประกอบกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นต้น ต่อมาในช่วงบ่ายผมได้สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผมได้สอนให้นักเรียนได้สมัครดีเมล์และสอนให้เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเช่น Google drive และ drobbox เป็นต้น เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีพื้นที่ไว้สำหรับเก็บงานเอกสารต่าง ๆ เพื่อป้องกันการไม่ให้ของนักเรียนสูญหาย

ต่อมาในช่วงเย็นผมได้ช่วยคณะครูในการทำขบวนกระทงโดยในวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้ช่วยคณะครูในการสร้างแบบจำลองพระพุทธรูปเป็นงานที่ค่อนข้างยากซึ่งผมและคณะครูไม่เคยลงมือทำกันมาก่อนแต่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านพอมีฝีมือในด้านนี้อยู่บ้างทำให้งานออกมาค่อนข้างดีแต่ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก

ทำให้เวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงค่ำ ในช่วงค่ำได้มีกิจกรรมรับประทานอาหารและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันและได้ร่วมกันวางแผนในกิจกรรมในวันต่อไปซึ่งกิจกรรมในวันต่อไปค่อนข้างที่จะเยอะเช่น ประกวดการทำกระทงของนักเรียนทุกระดับชั้นและการทำขบวนกระทงให้แล้วเสร็จซึ่งเหลือชิ้นงานค่อนข้างมาก

ทำให้คณะครูทุก ๆ ท่านช่วยกันวางแผนเสนอความคิดทำให้บรรยากาศสนุกสนานและเต็มไปด้วยมิตรภาพซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจเป็นอย่างมาก กิจกรรมในวันนี้ทำให้ผมได้รู้ว่า การวางแผนที่ดีไม่ว่าจะเป็นแผนการสอนหรือแผนการทำงานนั้นจะทำให้งานของเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดซึ่งผมจะนำไปปรับใช้ในการทำงานของผมต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)