ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกโครงสร้าง 4

บางครั้ง พวกเรามักจะใช้คำเชื่อม (conjunction) หรือสันธาน และหรือคำบุรพบท (preposition) ที่ผิดอยู่เสมอๆ ไม่เว้นแต่ครูผู้สอน บางครั้งครูเอง หากไม่ระวัง ก็มักจะผิด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งแก่ตนเอง และคนอื่นๆ ผมจะนำเสนอคำเชื่อม หรือคำบุรพบทที่ใช้ผิดบ่อยๆ ดังต่อไปนี้

คำนั้นคือ คำว่า while กับ during
คำว่า during แปลว่า ในระหว่าง คำนี้เป็นคำบุรพบท ซึ่งเวลาใช้ต้องการก่อนคำนาม เป็น during + คำนาม เช่น

No one spoke a word during the meeting.
ไม่ใครพูดสักคำ ระหว่างการประชุม (การประชุมเป็นคำนาม)

คำว่า While แปลว่า ในขณะที่ ใช้เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นในอดีต แล้วจู่ๆ ก็มีอีกเหตุการณ์เข้าแทรก จนทำให้เหตุการณ์ดำเนินอยู่นั้น ต้องหยุดชะงักไว้

เราใช้ While กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต และเหตุการณ์ที่เข้าแทรก ต้องใช้ past simple

While Past Continuous ซึ่งมีโครงสร้างว่า ประธาน+ was, were + กริยาช่องที่ 1 เติม ing (จะใช้ was หรือ were ให้ดูประธานเป็นหลัก), Past Simple ซึ่งมีโครงสร้างว่า ประธาน+ กริยาช่องที่ 2

ให้จำง่ายๆว่า พาส คอน เกิดก่อน พาส ซิม เกิดหลัง เช่น

While we were watching the whales, a dolphin appeared.

ในขณะที่พวกเราดูปลาวาฬกันอยู่ จู่ๆก็มีปลาโลมาโผล่เข้ามา

While I was taking a bath, the stranger came.

ในขณะที่ฉันกำลังอาบน้ำอยู่ ก็มีคนแปลกหน้าเข้ามา

Source: Lean English.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)

HTTP/1.0 204 No Content server: Cowboy date: Wed, 08 Jul 2020 05:26:53 GMT content-length: 0