ปัจจุบันนี้รอบเอวของคุณใหญ่กว่าเมื่อคุณอายุ  20 ปี  หรือไม่  มันเป็นเพราะอะไร  จะป้องกันอย่างไร โปรดติดตาม  และขอเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซิคะ