ในวันนี้ได้นำบทความที่เขียนมาเสนอต่ออาจารย์พี่เลี้ยงและพบจุดที่ต้องแก้ไขดังนี้คือ  ต้องพยายามตีกรอบของเนื้อหาให้ได้  เพราะงานที่ทำออกมานั้นยังกว้างและดูเหมือนจะหลงประเด็นอยู่  วันนี้ทั้งวันก็จึงยุ่งอยู่กับการหาข้อมูลและการเรียบเรียงข้อมูลเรื่องนี้โดยตลอด