ชื่อ นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี วัน เดือน ปีเกิด 9 มีนาคม 2524 มีพี่น้อง 1 คน คือ นางสาวสุพัตรา อุทัยอมฤตวารี(น้องสาว) สถานภาพ สมรส กับ นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ