ชุดดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน

  ติดต่อ

  การประกันคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน  
จากการวิจัย รายงาน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าด้านนักเรียน(การคิดวิเคราะห์,การแสวงหาความรู้,ทักษะหลักสูตร) ด้านครูผู้สอน(เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ)ด้านผู้บริหาร(เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ,หลักสูตรท้องถิ่น)ซึ่งเป็นปัญหา ดังนั้นได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมเป็นชุดฝึกกิจกรรม จำนวน4 เล่ม เล่มที่ 1นักเรียน เล่มที่ 2 ครูผู้สอน เล่มที่ 3 ผู้บริหาร และเล่มที่ 4 ศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้ทดลองใช้แล้วและดำเนินการขยายผลให้ทุกโรงเรียน จำนวน 238 โรงเรียนได้ใช้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน

หมายเลขบันทึก: 57961, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:17:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประกันคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

203.146.63.185
IP: xxx.146.63.185
เขียนเมื่อ 

การประกัน