สัมมนาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 (31/10/57)

การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 2/2557 ในช่วงเช้านี้เป็นการพบปะกับอาจารย์ในสาขาของตัวเอง (สาขาเทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย์ทุกคนในสาขาจะเข้ามาพบกับนักศึกษา เพื่อชี้แจง ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และตักเตือนนักศึกษาที่ยังประพฤติผิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย บุคคลิก การพูดจา ฯลฯ

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเข้ารับฟังการสัมมนา จากอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และเป็นการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ .......... 

หลังจากได้ออกฝึกสอนในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมาทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปในมหาวิทยาลัยน้อยมาก เมื่อได้เข้ามาอีกครั้งก็รู้สึกดีใจ มีความสุข และเมื่อได้มาพบอาจารย์ในสาขาของเราก็ยิ่งทำให้อบอุ่นมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ ;)...

สวัสดีค่ะ อาจารย์Ongkuleemarn

ขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาอ่านบันทึกนะคะ