ชีวิตที่พอเพียง: ๒๒๗๘. ชื่นชมบทบาทของ CMB

          CMB ย่อมาจาก China Medical Board เป็น NGO ของสหรัฐอเมริกาได้รับทุนสนับสนุนจากครอบครัว ร็อกกี้เฟลเล่อร์ทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพ

          ปี ค.ศ. 2014 เป็นวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการก่อตั้ง CMBมีการจัดงานฉลองหลายที่เริ่มจากงานที่กรุงเทพในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ไปสิ้นสุดที่งานฉลองใหญ่ที่ปักกิ่ง วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗โดยมีงานเลี้ยงในคืนวันที่ ๒๐ในงานนั้น เขาเชิญแขกบางคนให้กล่าว reflection คนละ ๑ นาทีผมเป็นคนหนึ่งที่เขาให้เกียรติในตอนแรก ผมเตรียมคำพูด ดังต่อไปนี้

          We, delegates from Thailand, would like to express our appreciation to CMB for her contribution to health developmentand the development of education of health professionals in China and East Asia, including Thailand. Thailand has been collaborating with CMB in many activities during her first century, and, during the last decade of the century we have been collaborating with CMB in co-hosting the PMA Conference, an annual health systems and policy conference held in Bangkok in the last week of January. We are also collaborating with CMB and other 4 countries namely, Bangladesh, India, Vietnam and China in the HPER movement. The preliminary result of the 5C survey on HPE will be presented in the AAAH Conference in Weihai next month. In Thailand, we are organizing National HPER Forum on November 17 – 19, 2014 in collaboration with CMB. We would like to invite all CMB friends to join.

 

          แต่เมื่อไปร่วมงานในตอนกลางวันของวันที่ ๒๐ผมจึงเปลี่ยนเป็นคำพูดต่อไปนี้

          A centenarian is a very old person. But CMB under Lincoln Chen is young and hyperactive and full of good ideas.

          We, delagates from Thailand, eight of us, look forward to continued collaboration with CMB and CMB friends in promoting health towards health equity in the region mainly through PMAC, an annual conference on health systems and policy, and through HPER movement, as well as sharing experiences in areas that Thailand has strength.

 

          Congratulations to the young centenarian, the CMB.

วิจารณ์ พานิช

๑๘ ก.ย. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)