ข้อเสนอในพื้นที่จากผอ.กศน.จังหวัดตาก

ข้อเสนอในพื้นที่จากผอ.กศน.จังหวัดตาก

      จากการมาพื้นที่และมีการสนทนากับ ผอ.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผอ.กศน.จังหวัดตาก มีข้อเสนอจากพื้นที่ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนหรือหาแนวทางที่เหมาะสมกันไหม ในเวทีของชุมชนนักปฏิบัติ กศน.  ดังนี้
      1. ขอใช้การเทียบระดับการศึกษาแบบเดิม แทนการใช้การเทียบระดับขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6 ภายใน 8 เดือน)
      2. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเฉพาะในพื้นที่ทรงงานที่ต้องการผู้่ที่มุ่งมั่นสร้างงานในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่อง มีสภาพปัจจุบันปัญหาที่ผู้บริหารและครู ต่างพื้นที่มาอยู่เรียนรู้งานแล้วก็ขอย้ายสับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหาการขาดผู้บริหาร. พื้นที่ทรงงานมีโครงการหลวงที่ต้องการผู้บริหารและข้าราชการครู กศน.ในพื้นที่ เป็นไปได้ไหมให้สรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายให้ได้คนในพื้นที่หรือผู้ที่มุ่งมั่นจะอยู่ในพื้นที่ไม่มีความประสงค์มาอยู่เพื่อย้ายเพียงให้มาเข้าสู่ตำแหน่งเท่านั้น 
      3.เปลี่ยน EP. เป็น Short Course 

https://www.facebook.com/disakulk/media_set?set=a.872334416124291.1073742810.100000432219925&type=3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าจะจริงนะครับ

พื้นที่ของตากมีพื้นที่มาก ห่างไกลกันด้วย

น่าจะมีคนย้ายมาก

ถ้าได้คนที่อยู่ในพื้นที่น่าจะต่อเนื่องกว่าครับ