FMS Day 462

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับพี่ๆชาว G2K ภารกิจของผมในวันนี้ มีดังนี้ครับ
- รับเอกสารเข้า/เกษียณหนังสือถึงคณบดี/สแกนเอกสารเข้าระบบ E-document
- เดินเอกสารที่มาจากระบบ E-document ไปยังหน่วยงานต่างๆด้วยตนเอง
- ปรับแต่ง เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ แบบใหม่
- คุยงานเรื่องการสั่งพิมพ์วารสาร FMS Magnet กับทางร้านพิมพ์
- ถ่ายรูปกิจกรรม SG Smart Gen ของ Central Group
- สำรองข้อมูลเว็บไซต์คณะตัวเก่าลงคอมพิวเตอร์
- สำรองข้อมูลไฟล์งานต่างๆ ลง Dropbox
- งานอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)