จากการดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนในตลาดนัด  โดยการนำสาระเล็ก ๆ น้อย ๆ  เพื่อให้บริการประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดวันพฤหัสบดี  ได้รับการตอบรับจากประชาชน  สังเกตได้จากการเข้ามารับบริการและหยิบสาระไปอ่าน  อาจจะเป็นข้อมูลที่รกในสมอง  แต่ถ้าไม่ได้ลองอ่านสาระดู  เค้าก็จะไม่ได้รู้เรื่องเพิ่มนอกจากเรื่องราคาสินค้าในตลาดซึ่งสินค้าที่ทางห้องสมุดมีชีวิตนำไปเสนอขายนี้  เรามีนโยบายว่า "  สาระดี  ไม่มีขาย  ใ้ห้ฟรีคะ  "