ตะวันส่องแสง

ตะวันส่องแสงในยามเช้า  ฝูงนกกาออกหากิน เพื่อ การดำรงแห่งชีวิต  ต้นไม้กางใบรอรับแสง  ดอกไม้รับแสงแล้วเบ่งบาน  แมลง บินแสวงหาเกสรและนำ้หวาน  อุทกแห่งสายธารไหลริน จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ  น้ำคำกล่าวขานว่า นี้คือธรรมชาติบนผืนป่าเล็ก ๆ ดินผืนน้อยๆที่เหลืออยู่  บริเวณข่างวัดป่าธรรมชาตินำ้ตกเจ็ดสี   อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ  "เมื่อได้เห็นคิดถึงคำหนึ่ง  ว่า มีป่าไม้เขียวสด  มีน้ำใสไหลเย็น ไม่ไกลจากหมู่บ้านเที่ยวบิณฑบาต  ..... ซึ่งเหมาะต่อการปฏิบัติธรรมกรรมฐานจริง" ถ้าเราไม่มีตะวันสิ่งมีชีวิตไหนเลยจะมี  เมื่อมีตะวันแล้ว พากัน ทำลายซึ่งป่า ไหนเลยจะมีลำธาร  ถ้าขาดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็ไม่มี..........ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติยอดปราถนาแห่งชีวิตความเห็น (1)

สาธุครับ ธรรมะคือธรรมชาติ