โปรโมทเรียนทำขนมในงานประจำปี (24/10/57)

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม  วันสุดท้ายของสัปดาห์แรก วันนี้ฉันมีสอนเพียงแค่ 2 ชั่วโมง หลังจากสอนเสร็จ ก็ทำการโปรโมทกิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่จะจัดในงานประจำปี ในช่วง 28ตุลาคม -1 พฤศจิกายน ทางกลุ่มสาระ ได้มีการเปิดสอนทำขนม โดยให้นักเรียนสามารถรวมกลุ่มกัน 1-5 คน เพื่อลงเรียน ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียน ก็มีอยู่ 2 ราคา คือ 250 บาท และ 350 บาท ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็น ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ก็สามารถลงเรียนได้

 ...........และนักเรียนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตอนนี้มีนักเรียนที่สมัครเรียนมากกว่า 30 กลุ่มแล้ว ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)