มูลนิธิ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์


มูลนิธิ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย ผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา

มูลนิธิ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกา๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกอบด้วย

  • โล่ห์รางวัล
  • ประกาศนียบัตร
  • เงินรางวัล 30,000 เหรียญสหรัฐ

วันที่ 22 ตุลาคม 2557เวลา 15.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557 ซึ่งสภาการพยาบาล และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้น เพื่อถวายพระเกียรติยศและเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี เนื่องในโอกาส 100 ปีคล้ายวันพระราชสมภพ ในปี 2543

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จัดตั้งขึ้น เป็นรางวัลนานาชาติ ที่พิจารณาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากทุกประเทศทั่ว โลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ในด้านสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยพิจารณาผลงานปีละหนึ่งรางวัล สำหรับปี 2557 มีผู้เสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย จาก 22 ประเทศ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ชิลา ดินอทเช ทลู เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ

การนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ชิลา ดินอทเช ทลู เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557 ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ชิลา ดินอทเช ทลู เป็นชาวบอตสวานา ปัจจุบันอายุ 61 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกรัฐสภาประเทศบอตสวานา ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำดีเด่นด้านสุขภาพ นโยบายสาธารณะและสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นพยาบาลที่ทำงานอย่างทุ่มเท สามารถนำประเทศบอตสวานา รวมทั้งประเทศในทวีปแอฟริกา และ ประเทศต่างๆทั่วโลก มาร่วมกันแก้ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ จนประสบความสำเร็จมีผลงานเป็นที่ยอมรับในความเชี่ยวชาญระดับโลก และได้รับเชิญให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การเอดส์แห่งสำนักงานภูมิภาคตะวัน ออกและใต้ของทวีปแอฟริกา เป็นผู้นำในการรณรงค์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ และปกป้องสิทธิสตรีและเด็กหญิง

นอกจากนั้นยังเป็นสมาชิกและเป็นฑูตสันถวไมตรีของโครงการการศึกษาเพื่อเด็กหญิงกำพร้าของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ และเป็นผู้นำในการระดมทุนสนับสนุนเด็กเหล่านี้ จนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ประจำปี 2557 ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง


<p>ในการนี้มูลนิธิฯจะเชิญผู้นำทางการพยาบาลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เป็นประจำทุกปี ยังความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งนัก </p><p>การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าเฝ้า</p><p>1.เมื่อได้รับหนังสือเชิญจากมูลนิธิฯ จะต้องกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีตามวันเวลาที่กำหนด </p><p>2.เตรียมเครื่องแต่งกายชุดไทย </p><p>3.ถึงสถานที่ก่อนนัดหมายประมาณ 2 ชั่วโมง</p><p>4.ควรนำบัตรเชิญไปด้วย</p><p>พิธีสมาคม</p><p>1.เมื่อถึงพระบรมมหาราชวังจะมีผู้รับลงทะเบียน มอบเอกสรพร้อมระบุโต๊ะที่นั่ง</p><p>2.จากนั้นเมื่อเข้าไปในพระที่นั่ง งดถ่ายภาพ งดใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมิอสื่อสารตลอดพระราชพิธี</p><p>3.ควรสมรวม จะมีแขกผู้ใหญ่มากมายเช่น นายกรัฐมนตรีและภริยา รัฐมนตรี ทูตานุทูตประเทศต่างๆ คณะกรรมการมูลนิธิ </p><p>4.ทักทายผู้นำทางการพยาบาลทั้งจากสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาล ผู้นำทางการพยาบาล</p><p>5.จะมีการเลี้ยงค็อกเทลก่อน </p><p>6.เมื่อได้เวลา มหาดเล็กจะเชิญทุกม่านเข้าห้องพิธี ควรยืนตามตำแหน่งที่กำหนด </p><p>7.รับเสด็จและชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัล</p><p>8.ควรสำรวมตลอดพระราชพิธี</p><p></p><p></p><p>https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10698688_735889166465393_6357352396698916485_n.jpg?oh=7f64fcaea6ff27f6907d2e3a89d1dc73&oe=54E83714https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10419030_736105156443794_3062122989668433945_n.jpg?oh=e15e7d33b30c371d764be3c7ca14c162&oe=54AF8639</p><p>https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10703802_735890383131938_555558349756315605_n.jpg?oh=0e35979ab2d2d7d936c2634e029d748d&oe=54AE7240https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10701985_736104916443818_6818107538923817630_n.jpg?oh=2908d653f96faa38b896520ac8424d60&oe=54F771BA</p><p>ที่มา</p><p>http://www.thairath.co.th/content/451107</p><p>http://www.thairath.co.th/content/458675</p><p>http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetai…01_NewsID=TNROY5710240010025</p>

หมายเลขบันทึก: 579196เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2014 07:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2014 08:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ตามมาชื่นชมครับ

ได้ความรุ้เรื่องรางวัลสมเด็จฯด้วย

หายไปนานมากๆเลยครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี