ฅ ฅน ๖

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความดีนั้นไม่ตาย

ผศ.นพ.ทพ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร

เมื่อวานนี้ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในช่วงเย็น ประมาณ ๖ โมง ได้รับข่าวการสิ้นของ ผศ.นพ.ทพ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร

ผู้เขียนรู้สึกทำใจลำบาก เพราะเพิ่งได้ทราบข่าวการป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานี้เอง

โดยส่วนตัว ผู้เขียนรู้จักกับอาจารย์หมอเอกสิทธิ์ หรือที่ผู้เขียนเรียกว่าอาจารย์หมอกี้ ตั้งแต่อาจารย์หมอเริ่มเข้ามาเป็นนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ช่วงนั้น ผู้เขียนยังทำงานการเงิน ต้องออกใบเสร็จให้กับนักศึกษาทุกฅน โดยเฉพาะ รุ่น ๑ รุ่น ๒ (อาจารย์เป็นศิษย์เก่าทันตแพทย์ มข. รุ่น ๒ ) และในยามนั้น มีการรับนักศึกษา เพียงรุ่นละ ๓๐ คน และเท่าที่ได้พบและคุยกับเพื่อนทันตแพทย์ของอาจารย์ ได้ทราบว่า รุ่น ๒ นี้จะมีเพียง ๒๘ คน เพราะฉะนั้น จึงไม่แปลกที่จะจำศิษย์เก่ารุ่นแรกๆได้ดี ถึงแม้บางครั้งจะนึกชื่อไม่ค่อยออกแล้วก็ตาม

หลังจากที่อาจารย์หมอกี้ จบจากคณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว อาจารย์หมอกี้ก็เข้ารับราชการที่คณะฯต่อมาโดยได้ลาศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ และได้รับการอบรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

อาจารย์หมอกี้ เป็นอีกหนึ่งบุคคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความเป็นกันเองกับบุคคลากรและนักศึกษาทุกระดับ อาจารย์มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานเป็นอย่างดี ใฝ่เรียนรู้ มีแนวคิดที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าแก่วงการทันตแพทย์และแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านศัลยศาสตร์ นอกจากนี้ ท่านยังมีความกตัญญูอย่างเห็นได้เด่นชัด ทั้งต่อบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ตลอดจนมีคว่ทเป็นกันเองต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป เป็นอย่างดี

ผู้เขียนได้ร่วมงานหลายอย่างกับท่านอาจารย์หมอกี้ ทั้งด้านที่เกี่ยวกับด้านการบริหาร เนื่องจากอาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งทั้งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร และรองคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งผู้เขียนมักทำงานร่วมกันกับอาจารย์ได้เป็นอย่างดี ไม่ค่อยจะมีอะไรติดขัดเลย

สุดท้ายท่านยังมีความประสงค์มอบร่างกายและกระดูก ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้กับนักศึกษาได้ศึกษา พร้อมมอบเงินเป็นกองทุนให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วย ค่ะ

แสนเสียดายท่านที่จากไปในช่วงอายุที่ยังน่าจะยืนยาวต่อไปได้อีก ยังไม่อยากเชื่อว่าท่านได้จากพวกเราไป และไม่คิดว่าจะได้เขียนบันทึกนี้ ในเวลาอันรวดเร็ว เช่นนี้

ทั้งนี้ ถือได้ว่าอาจารย์หมอกี้ เป็นอีกหนึ่ง ฅ ฅน ที่ชาวทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้ให้แก่คณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

ความดีนั้นไม่ตาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅ ฅนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอไว้อาลัยด้วยคนครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ขจิต ค่ะ  ความดีของอาจารย์เหมือนความหอมหวลที่หอมทวนลมค่ะ